Autor: admin

Kreditvurdering før skaden er sket

Kreditvurdering – før skaden er sket


Bedre sent end aldrig! Benyt dig af Qatchrs kredittjek til at identificere kunder og leverandører med dårlig betalingsevne, som potentielt kan skade din økonomi og din forretning.

Over 5000 danske virksomheder går årligt konkurs – små som store – og når det sker, er det sjældent, at du får dine penge tilbage, hvis du har ydet kredit til dem.. Dette skyldes som regel, at du ikke er den eneste virksomhed i køen, der har penge til gode. Som regel er der banker, realkreditinstitutter, kuratorer mv., som står først i køen. Derfor er det ofte begrænset, hvor meget der er tilbage, når det bliver din tur – da du som oftest har et simpelt krav.

Handler du mest med privatkunder, kan du også slå disse op i Qatchr! Således bliver du klogere på, om personen har betalingsanmærkninger og derfor ikke skal tilbydes kredit.

Kontakt os her

Scroll ned og læs mere

Viden er magt

Skal der gives kredit? Skal der tages depositum? Eller skal der slet ingen kredit gives? Det er spørgsmål, som alle virksomheder bør stille sig selv og undersøge grundigt, før man indgår et samarbejde med en ny kunde eller leverandør. Ved nøje at analysere, bestemme og fastsætte en kreditpolitik for hvert enkelt kreditforhold, har man som virksomhed en større chance for at opretholde sundt cash flow samt mindske tab på potentielle dårlige betalere og konkursryttere.

Hvad er en kreditvurdering?

Når man ansøger om kredit, beder man i realiteten kreditgiveren om at stole på ens betalingsevne. Men hvordan kan du som kreditgiver vide, om du rent faktisk har en sund økonomi? Det gøres ved at foretage en kreditvurdering, som ofte vil estimere et kreditmaksimum og et maksimum antal kreditdage. Herefter vil kreditgiveren informere dig, hvorvidt der kan gives kredit eller ej, og om hvor meget der potentielt kan gives.

Spar hovedpinen og kreditvurder tidligst muligt

Begynd allerede nu at overveje en kreditvurdering på din potentielle kunde, leverandør etc. før et eventuelt pristilbud laves. På denne måde vil du som kreditor spare penge på sigt, øge cash flow og spare hovedpiner samt dårlig nattesøvn fremadrettet.

Qatchr er dit sikkerhedsnet mod dårlige handler

Hos Qatchr, har vi et unikt værktøj til virksomheder, som ønsker at kreditvurdere potentielle og nuværende kunder og leverandører. Med vores service, Kredittjek, giver vi dig de bedste forudsætninger for en valid kreditvurdering. Et kredittjek indeholder bl.a.:

✅   Kreditscore
✅   Anbefalet kreditmaksimum
✅   Anbefalet antal kreditdage, som bør gives
✅   Betalingsanmærkninger i Qatchr
✅   Detaljerede observationer (fx om virksomheden har udenlandske ejere eller har oplevet revisorskifte)
✅   Seneste 5 års regnskab
✅   Udvikling af nøgletal

Kreditscoren er grundstenen i vores kredittjek. Denne indikerer en virksomheds evne til at overholde eventuelle lån og betale deres gæld eller sandsynligheden for ikke at kunne dække eventuel optagelse af større gæld. Scoren går fra 0-100 (høj til lav risiko ved samhandel) og er udregnet på baggrund af en lang række parametre – herunder personers konkurshistorik, nøgletal fra seneste regnskaber, størrelse, betalingsanmærkninger og mange flere. Alt afhængig af, hvad kredittjekket afslører, kan du enten takke nej til at samarbejde eller gøre visse tiltag, som sikrer dig selv i en eventuel handel. Du kan for eksempel foreslår en kunde med dårlig kreditscore (høj risiko) at foretage løbende delvise betalinger for at beskytte din økonomi.

Søg efter privatpersoner

Privatsøgning i Qatchr vil hurtigt afsløre, om din kunde har en betalingsanmærkning og er registreret som dårlig betaler i vores gældsregister, Debitorlisten.

✅   Detaljeret skyldnerinfo
✅   Betalingsanmærkninger i gældsregister
✅   CPR validering og status
✅   Seneste adresseændring
✅   Evt. hæftelser i køretøjer
✅   Boligforhold

Læs mere om Kredittjek her

 


Book et møde
lige her


Weiterlesen

Nøgletal – et vigtigt værktøj

Nøgletal – et vigtigt værktøj


Nøgletal – et vigtigt værktøj til at vurdere kunders, leverandørers og din egen virksomheds økonomiske situation.

Kontakt os her

Scroll ned og læs mere

Nøgletal er regnskabsmæssige tal, der skaber fundamentet for at udarbejde en dybere regnskabsanalyse – en analyse der beskriver en virksomheds økonomiske situation. Men ofte er en simpel udregning af virksomhedens nøgletal faktisk tilstrækkelig.

For virksomheder, der ønsker at få et indblik i sine kunders og leverandørers økonomiske situation, er nøgletal essentielle. Analysen af nøgletal kaldes i daglig tale for en nøgletalsanalyse. Analysen giver et hurtigt overblik over virksomhedens økonomiske situation – og ikke mindst for at vurdere udviklingen i de forskellige elementer, som økonomien består af. Nøgletallene gør det med andre ord muligt nemt og mere overskueligt at se udviklingen i forretningen. Der er grundlæggende ingen begrænsning for, hvilke nøgletal du ønsker at arbejde med. I denne artikel fokuserer vi på de vigtigste.

En nøgletalsanalyse er som regel et element i en større regnskabsanalyse til internt eller ekstern brug. Men nøgletal er også særdeles relevante, når du skal kreditvurdere en potentiel eller eksisterende kunde.

De fleste større virksomheder gør brug af nøgletal i deres årsrapport for at skabe et overblik og forhåbentligt fremvise en positiv udvikling. Det er dog langt fra alle årsregnskaber, hvor nøgletal bruges fuld ud. Langt de fleste selskaber har ikke inkluderet udregningsmetoder og forklaringer i regnskabet. I denne korte artikel vil vi derfor komme ind på nogle af de mest centrale nøgletal. Samtidig vil vi opstille formler, så du på egen hånd kan finde frem til de enkelte nøgletal.

De centrale Nøgletal samt udregningsmetoder

I dette afsnit vil vi kort gennemgå de nøgletal, som vi mener, er de mest relevante at arbejde på og analysere, før man yder kredit til en kunde.

 • Afkastningsgraden

  Afkastningsgraden belyser forretningen af den investerede kapital i virksomheden – altså i hvilken grad virksomheden er i stand til at danne et overskud ud fra den indskudte kapital (både egen- og fremmedkapital). Målet er selvfølgelig her, at afkastet er større end en investering med samme risikograd. Samtidig bør afkastningsgraden være højere end markedsrenten, før den kan betragtes som tilfredsstillende.

  Resultat før finansielle poster x 100 / samlede aktiver

 • Egenkapitalens forrentning

  Egenkapitalens forrentning beskriver renten, der er på den kapital, som man har investeret i sin virksomhed. Nøgletallet viser, om det er profitabelt at investere i virksomheden kontra at have sine penge stående i banken eller at investere i aktier. Hvis ens forrentning er lavere end den førnævnte afkastningsgrad, udgør det et negativt resultat på virksomhedens overskud.

  Resultat efter finansielle poster x 100 / egenkapital

 • Overskudsgraden

  Overskudsgraden viser hvor god en virksomhed er til at styre sine omkostninger i forhold til dens indtægter. Samtidig viser den også hvor meget af den samlede omsætning, der reelt er overskud. En høj overskudsgrad viser, at den pågældende virksomhed er god til at holde sine omkostninger nede. Dette er selvfølgelig positivt, da det vil resultere i et højere overskud og dermed en sundere økonomi.

  Resultat før finansielle poster x 100 / omsætning

 • Dækningsgraden

  Dækningsgraden er hvor meget af omsætningen, der er til at dække de faste omkostninger i virksomheden, efter at de variable omkostninger er fratrukket. En høj dækningsgrad vidner om, at virksomheden ikke har mange variable omkostninger, som skal dækkes. Modsat vidner en lav dækningsgrad om, er der har været mange variable omkostninger.

  Dækningsbidrag x 100 / omsætning

 • Soliditetsgraden

  Soliditetsgraden fortæller om virksomhedens evne til at håndtere et større økonomisk tab – altså virksomhedens betalingsevne. Jo højere dette nøgletal er desto bedre. Nøgletallet beregner relationen mellem virksomhedens omsættelige aktiver. Den kigger derfor på, om virksomheden hurtigt kan omsætte kapital og kortsigtede forpligtelser (om man er i stand til at betale sine regninger og evt. gæld)

  Egenkapital / aktiver i alt * 100


Tip: Ovenstående er de vigtigste nøgletal at kigge på, når man skal vurdere, om en virksomhed har en sund og rentabel økonomi. Når det er sagt, er forudsætningen for en sund økonomi i bund og grund, at virksomheden har et overskud – altså en positiv drift. Derfor bør du være ekstra opmærksom på soliditets- og likviditetsgraden.


Qatchr beregner nøgletal for dig

Med en løsning hos Qatchr slipper du for at manuelt at udregne relevante nøgletal og foretage din egen kreditvurdering på baggrund af disse. Qatchr foretager analysen for dig, og på baggrund af den laver et nuanceret kredittjek. Vi udregner alle de væsentlige nøgletal for dig og viser den historiske udvikling. På denne måde får du komplet overblik over din kundes eller leverandørs økonomi. Samtidig udregner vi virksomhedens kreditscore, kreditmaksimum og maksimum antal kreditdage, som du kan benytte til at udarbejde en fornuftig kreditpolitik.

 


Book et møde
lige her


Weiterlesen

Flere virksomheder vil gå konkurs 

Flere virksomheder vil gå konkurs


Konkurser hører desværre langt fra til sjældenhederne i Danmark – og ifølge Danmarks Statistik blev over 5.614 virksomheder ramt i 2020. Tallet lyder højt, men ligger faktisk 22% lavere end gennemsnittet for perioden 2016-2019, og hele 34% lavere end året før.

Flere peger på regeringens hjælpepakker som redningsvesten, der har forhindret flere virksomheder i at dreje nøglen om. Udover hjælpepakker har initiativer såsom udskydelse af skat og moms også haft sin indvirkning i den svære tid for de erhvervsdrivende.

De udskudte skatter er sat til at skulle tilbagebetales i 2022. Specifikt udskydes juni-betalingen af A-skat og AM-bidrag til januar næste år. Tilbagebetalingsfristen for SMV’er A-skattelån fra januar 2021 flyttes fra november 2021 til november næste år. Det forventes derfor, at antallet af konkurser vil stige markant næste år. 

Konkurserne vil have store konsekvenser for de mange tusinde af virksomheder, der vil yde de konkursramte virksomheder kredit – og dermed kommer til at stå overfor et potentielt økonomisk tab.

Kontakt os her

Scroll ned og læs mere

Hvad er konkurs, og hvordan får jeg gjort krav på min restance?

En konkurs er i bund og grund en juridisk status, der påbegyndes, såfremt en virksomhed ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer, og dermed overholde sine forpligtelser. Både privatpersoner og virksomheder kan undergå en konkursbehandling.

Denne artikel udelukkende omhandle virksomheder, som går konkurs.

For at gøre krav i en restance, som eksempelvis en ubetalt faktura, skal du fremsende en anmeldelse til skifteretten, hvor det skal fremgå, hvad du som virksomhed har til gode hos den konkursramte virksomhed. Du skal dog være hurtig til at få informationen vedrørende konkursen, for selvom en virksomhed har indsendt en konkursbegæring til skifteretten, er det ikke ensbetydende med, at man får sit udestående igen. Typisk har du som kreditor otte uger til at gøre skifteretten opmærksom på dit krav.

Der en specifik rækkefølge, som man følger, når du anmelder dit krav. Før man som virksomhed kan få sit, eller rettere dele af sit udestående igen, skal der betales en række omkostninger mv. til diverse parter først. Se rækkefølgen nedenfor:

 • Betaling til kurator

  Dette indeholder omkostninger, der er forbundet med den tid, som den valgte kurator har brugt på at behandle konkursboet.

 • Retsafgifter

  Disse omkostninger er afgift, som de danske domstole opkræver på vegne af den danske stat.

 • Løn

  Mangler der fortsat at blive udbetalt løn til den konkursramte virksomheds tidligere medarbejdere, vil denne post blive prioriteret som nummer tre i rækkefølgen.

 • Leverandørafgifter

  Dette kan f.eks. være, at leverandørens varer er afgiftsberettiget, og er denne ikke betalt, vil det medføre, at pligten til at betale afgiften tilfalder Debitor.

 • Øvrige kreditorer

  Dette er samtlige kreditorer, som inden får otte uger har formået at fremsende en anmeldelse af sit krav til Skifteretten.

Opdag konkursryttere i tide og få øjeblikkelig besked, når din kunde eller leverandør går konkurs

Ved at kredittjekke dine kunder eller leverandører i Qatchr, får du automatisk en udarbejdet konkursanalyse, der vil afsløre, om der sidder konkursryttere i bestyrelsen/ejerkredsen. Denne information klæder dig på til at træffe bedre forretningsbeslutninger og forhindre dårlige handler.

At kende sin kunde/leverandør er alfa omega – især under krisetider, hvor det forventes, at flere konkurser vil opstå.

Monitorér dine kunder

Ved at monitorere dine kunder i Qatchr, får du automatisk besked, når kreditprofilen ændrer sig. Hvilke parametre, der skal udløse en notifikation til dig, bestemmer du selv à Fx ændring af kreditscore, statusændring (ophørt som konkurs), ejerskifte m.fl. På baggrund af informationen, kan du selv tage stilling til, om din kreditpolitik til den pågældende kunde skal ændres, eller om kreditgivning skal standset.

 


Book et møde
lige her


Weiterlesen